Skötsel

Att föda upp friska sköldpaddsungar (Andy Highfield)

Blandade Tips och råd

Vinterdvala (Alex Dempsey)

Dvalning av ungar av grekisk landsköldpadda

Miljö

Mikroklimat i fångenskap

Fuktens betydelse för jämn skaltillväxt

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby