Miljö

Många landsköldpaddor hålls som "golvsköldpaddor". Det är långt ifrån idealiskt och har många risker. Bottensubstrat och miljö liksom naturliga aktivitetscykler tillskrivs en alt större betydelse i modern sköldpaddshållning.

Några argument mot golvhållning förutom dom som finns nedanför bilden

drag,
för dåligt ljus
för halt (röntgenbilder på golvsköldpaddor brukar visa på felaktig onaturlig benställning)
risk för skador

Vanliga miljöproblem för landsköldpaddor i fångenskap

1. Uttorkning till följd av avdunstning genom andningen pga för torr miljö och brist på möjlighet att skapa mikroklimat (hålor) kan orsaka stenar i urinblåsan och problem med njurarna.

2. Att hålla sköldpaddan på ett platt underlag, där det inte går att gräva och vid höga temperaturer kan lätt orsaka ödesdiger överhettning och kan öka fallen med andnings- och njurproblem.

3. Burar av typ akvarium är särskilt dåliga eftersom de inte erbjuder tillräcklig skillnad mellan lufttemperaturer och yttemperaturen vilket sköldpaddan behöver för att reglera kroppstemperaturen och tillåter inte skapande av ett mer fuktigt mikroklimat.

4. Arter från torra klimat är inte biologiskt ”inställda” eller har en ämnesomsättning lämpad för 365 dagars aktivitet och ätande. I fångenskap krävs detta ofta av dem. Resultatet är vanligtvis en ökning på 100% (ibland 200 eller 300%) av det totala mat/proteinintaget under en 12-månadersperiod jämfört med djur i vilt tillstånd. Resultatet av detta leder till ökad produktion av urinsyra (ger en ökad belastning på njurarna) och det orsakar också onaturligt snabb tillväxt som man ofta ser hos dessa arter i fångenskap.

Förslag på förebyggande åtgärder

1. Tro inte att arter från torra klimat konstant måste vistas i höga temperaturer. Varierade temperaturer är mycket mer riskfritt. Faktum är att de flesta medelhavssköldpaddor dramatiskt minskar sin aktivitet när temperaturen går över 30o. De söker sig till grottor, gropar eller under rötter i vegetationen (som ger ett svalare, mer fuktigt mikroklimat där avdunstningen dramatiskt minskar).

2. Håll inte sköldpaddor i burar av typ akvarium med grunt bottensubstrat, Det leder lätt till överhettning med uttorkning som följd.

3. Bada sköldpaddorna minst två gånger per vecka och låt dom alltid ha tillgång till färskt vatten, gärna så att dom kan gå i vattnet.

4. I fångenskap övergöder man i dom flesta fall och tvingar sköldpaddorna till en onaturlig aktivitetscykel. Minska generellt intaget per månad, eller per år och ge djuret möjlighet till viloperioder då aktivitet inte uppmuntras (detta kan vara i dagar under de rätta förhållandena). Se till att vikten bibehålls, en långsam tillväxt är sund och naturlig. Man måste doch tänka på att undvika undernäring. Den bästa sättet är att regelbundet väga sköldpaddan och att genom att ta upp sköldpaddan bedöma om den känns kompakt som ett friskt djur ska. En undernärd sköldpadda känns ihålig.

5. Utomhusburar är helt klart det bästa, näst bäst är öppna ”sköldpaddsbord” med tillräckligt djupt bottenmaterial (jord blandad med sand är bäst) och minst tillfredsställande är burar av typ akvarium. Det finns ett klart samband mellan sköldpaddor som hålls i akvarium och fall av sten i urinblåsan. Skynda dig inte att ta in sköldpaddan varje gång det regnar. Regnet är en viktigt stimulans för djuret att dricka och även att göra sig av med urinsyra. De flesta sköldpaddor som kommer från torra klimat dricker stora mängder när det regnar.

6. Ge under inga omständigheter hund- eller kattmat, ärtor, bönor, ost, ägg, mjölkprodukter, bröd eller liknande till sköldpaddor. Dessa leder i det långa loppet till långvariga hälsoproblem och troligen till döden.

7. Ge sköldpaddan tillräckligt med kalcium och vitamin D3 och se till att den utsätts för naturligt ofiltrerat solljus så ofta som möjligt.

 

Källa: Andy Highfield: Practical Care of Mediterranean Tortoises