Handel med sköldpaddor

Handel med hotade arter

Sköldpaddor och lagen

Handeln i Sverige

Handel på matmarknader i Asien

EU:s informationssida (länk)

Jordbruksverkets informationsblad om handel inom EU (länk)